Методичні комісії

Головною метою у професійній освіті є підготовка кваліфікованого робітника відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, що вільно володіє своєю професією, орієнтований у суміжних сферах діяльності, може ефективно працювати на рівні світових стандартів, готовий до постійного професійного удосконалення, є соціальним та професійно мобільним.

Для досягнення цих цілей важлива роль у нашому освітньому закладі належить роботі методичних комісій, їх в училищі три:

Методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів – голова МК Тетяна Лебідь, 10 осіб

Методична комісія викладачів професійно-теоретичної підготовки і майстрів виробничого навчання – голова МК Тамара Гнилосир, 17 осіб

Методична комісія виховної роботи – голова МК Мирослава Маудза, 17 осіб

Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес. Особливу увагу приділяється питанням підвищення якості навчально-виховного процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів розвитку навичок мислення високого рівня, творчих здібностей.

Таким чином, головним змістом роботи методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти.

Спільний доступ на facebook
Facebook
Спільний доступ на linkedin
LinkedIn
Спільний доступ на print
Print