Методичний кабінет

Методичний супровід навчально-виховного процесу:

Мета: формування соціально компетентної, духовно збагаченої, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка глибоко володіє  базовими знаннями з програми середньої школи і має високий рівень професійної підготовки.

Ця мета досягається за рахунок:

  • впровадження передового педагогічного досвіду;
  • застосування інформаційно-комунікаційних та інших інноваційних  технологій;
  • особистісно-орієнтованого навчання;
  • моніторингу навчальної діяльності.

Організація методичної роботи

Методична робота здійснюється  згідно  з   законодавчими, нормативно – правовими документами  про школу та  Положенням про  методичну  роботу та відповідно до загального плану роботи училища на навчальнй рік.

Основні напрямки методичної роботи:

  • координація діяльності педагогічних працівників;
  • створення умов для неперервного вдосконалення фахової підготовки, професійної майстерності педагогів;
  • вивчення рівня навчальних досягнень учнів;
  • індивідуальний підхід до учнів в процесі навчання та виховання;
  • впровадження нетрадиційних форм та методів методичної роботи;
  • розвиток особистості учня через  нетрадиційні форми та методи навчання. 

На педагогічних нарадах постійно розглядаються питання методичної роботи:  «Про впровадження інноваційного проекту», «Про підсумки роботи колективу над вирішенням єдиної методичної проблеми»,  «Про результативність та заходи по підвищенню ефективності роботи методичних комісій», «Про проведення та результати олімпіад та конкурсів», «Про підсумки методичної роботи», «Про апробацію ЕЗН», «Про роботу педпрацівників у міжатестаційний період, та про посилення якості підготовки атестаційних матеріалів», «Про вивчення ППД» і т.і.

Постійно проводяться круглі столи, де опрацьовуються офіційні документи Міністерства освіти і науки України, визначаються методи і форми роботи із здібними дітьми. Організовуються навчальні семінари: «Інноваційні технології», «Диференційований підхід до учнів», тощо.

Кожного року розробляються графіки проведення відкритих уроків та проведення предметних тижнів і тижнів із професій. Кожен педагогічний працівник обов’язково дає по одному відкритому уроку із заздалегідь запланованої конкретної теми. Педпрацівники, які атестуються, проводять по два відкритих уроки. Проведення предметних тижнів та тижнів професій носить системний характер, постійно проводяться за затвердженим директором навчального закладу графіком. Більшість відкритих уроків проводяться з використанням комп’ютерних технологій, активних форм та методів викладання.  Матеріали відкритих уроків та предметних тижнів подаються до методичного кабінету училища, обговорюються на засіданнях МК і МО.

НА ДОПОМОГУ МАЙСТРУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

pedagog 

vyhovna-diyalnist-majstra-vyrobnychoho-navchannya 

orhanizatsiya-roboty-majstra-vn 

shevchuk_metod-pos-prof-prakt-pidhot-_zminy

Виставка методичних матеріалів

У навчальному закладі працюють три методичні комісії: викладачів предметів загальноосвітнього циклу, викладачів спецдисциплін та майстрів в/н, МК виховної роботи. Засідання МК проводяться регулярно, де розглядається цілий ряд питань: обговорення та затвердження тематичних планів, організація роботи з відстаючими та здібними учнями, проведення відкритих уроків і предметних тижнів, аналіз вхідних зрізів та директорських контрольних робіт, про звіти викладачів та майстрів, про роботу над загальноучилищною та індивідуальною науково-методичною проблемною темою, про вивчення і використання в навчально-виховному процесі інноваційних  педагогічних і виробничих технологій, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та ін. Форми проведення засідань МК: практичний семінар, навчальний семінар, круглий стіл, «Із скриньки педагогічної мудрості» та ін.

Щомісячно проводяться засідання МО, де затверджуються плани роботи методичних комісій, норми відвідування уроків, опрацьовуються офіційні документи МОН України та УОН Полтавської облдержадміністрації, розглядаються питання про створення «Школи молодого викладача, майстра в/н», ШПД, про зміцнення матеріальної і наукової бази навчального процесу, про комплексно-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу та б. ін. Проводяться педагогічні читання.

Постійно працює «Школа молодого викладача та майстра в/н». За новоприбулими викладачами закріпляються наставники з числа досвідчених педагогічних працівників. Програмою передбачається надання допомоги по вивченню програм, у тематичному та поурочному плануванні, взаємовідвідування уроків молодого викладача і наставника, надання всебічної методичної допомоги.

Організовується взаємовідвідування занять педагогічними працівниками, як форма вивчення чи передачі досвіду. Результати взаємовідвідувань фіксуються в індивідуальних картках викладачів та майстрів в/н, обговорюються на засіданнях МК та МО.

З метою покращення КМЗ навчальних кабінетів, виявлення і поширення сучасних технологій, оптимальних форм і методів роботи з учнями у березні цього року проводився огляд-конкурс на «Кращий навчальний кабінет (майстерню, лабораторію)» та «Краще КМЗ». Така  форма методичної роботи стимулює і покращує роботу педагогічних працівників. Спонукає до само удосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду викладачів і майстрів навчального закладу, області, України. Ефективність використання КМЗ на уроках вивчаються адміністрацією училища та головами методичних комісій при відвідуванні уроків майстрів в/н та викладачів. Існує закономірність, коли кожен приклад викладача чи майстра в/н підкріплюється унаочненням, цікавими тестами, задачами і т.п. – учні активніші на уроці, краще сприймають і запам’ятовують матеріал.

Проводяться конкурси професійної майстерності та олімпіади з предметів серед учнів, що також активізує їх роботу, навчання, прагнення не тільки знати, а й уміти, поєднувати теорію з практикою. Конкурси проводяться з усіх професій, які готує наш навчальний заклад, що є доцільним і ефективним методом стимулювання учнів до самовдосконалення.

З метою контролю, надання методичної допомоги та вивчення методики викладання адміністрація навчального закладу постійно відвідує заняття викладачів та майстрів в/н. В ході відвідування обов’язково ставиться мета: перевірити ефективність використання дидактичних матеріалів, використання міжпредметних зв’язків, самостійна робота учнів, використання педагогіки співробітництва, використання комп’ютерних технологій та ін. Кожен урок аналізується, даються певні методичні рекомендації.

Для кращої організації методичної роботи в училищі є методичний кабінет, який оснащений комп’ютером, підключеним до мережі Інтернет, сканером та принтером. В кабінеті зберігаються матеріали методичних комісій, атестаційні матеріали, методичні матеріали педпрацівників, проектні роботи слухачів програми «Intel®. Навчання для майбутнього», кращі реферати, публікації учнів, нормативно-правова база та ін. Є  інформаційні, тематичні  стенди.

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації   складається перспективний план курсової перепідготовки вчителів. На його основі на кожен навчальний рік складається план курсової перепідготовки і подається заявка до НМЦ ПТО у Полтавській області.  

Така організація методичної роботи  позитивно впливає на  якість навчального процесу та на діяльність  педпрацівників.

Спільний доступ на facebook
Facebook
Спільний доступ на linkedin
LinkedIn
Спільний доступ на print
Print