Бібліотека 

Інформація про бібліотеку

Вітаю Вас на новому сайті училища, старі новини знаходиться за адресою: http://ptu54.ho.ua/biblioteka-2/

Бібліотека  ПТУ №54 смт Котельва запрошує ознайомитися з книжковим фондом, долучитися до скарбниці знань, духовно збагатитися!

ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ:

 • комплектування, обробка, інвентаризація книжкових фондів;
 • добір і забезпечення учнів літературою;
 • сприяння вихованню студентів, підвищенню їхнього . культурного рівня.;
 • ліквідація читацької заборгованості;
 • аналіз читацьких потреб учнів.

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ:

Книжковий фонд бібліотеки ПТУ № 54  смт  Котельви налічує понад 7 тисяч примірників. Це:

 • навчальна література  загальноосвітнього циклу;
 • література професійно-технічного циклу;
 • методична;
 • художня;
 • науково-популярна;
 • словниково-довідникова;
 • література іншого характеру.

В бібліотеці ведеться необхідна документація обліку та звітності. Забезпечення довготривалого зберігання бібліотечного фонду – одне з важливих завдань бібліотеки. Від його вирішення великою мірою залежить повнота задоволення запитів користувачів, зменшення кількості відмовлень, скорочення трудовитрат на повторне придбанння загублених і передчасно зношених документів.

Двері бібліотеки завжди відкриті для її користувачів. Нині, коли інформація стає одним з провідних ресурсів розвитку суспільства, значно активізується роль бібліотеки професійного навчально-технічного закладу. Однією з основ роботи бібліотеки є проведення масових заходів, серед яких – диспути, бесіди, інформаційні години, книжкові виставки. Постійно здійснюється огляд періодичної преси. Все це сприяє вихованню культурного мовлення, розвитку самостійсті суджень, формуванню національної свідомості та моральних якостей учнів.

ГРАФІК РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ:

Понеділок – четвер: з 8:00 до 17:00

П’ятниця: тз 8:00   до 16:00

Перерва: з 12:00 до 13:00

Санітарний день – остання п’ятниця місяця.